Moniulotteinen todellisuus

Valtaosa ihmisistä olettaa fyysisen todellisuuden edustavan kaikkea mitä on olemassa. Tämä koskee myös pääosaa tutkijoista. Todellisuus ei kuitenkaan pysy paikoillaan ja viimeisten viiden vuosikymmenen aikana empiiristä näyttöä on kumuloitunut ilmiöistä, jotka ovat ristiriidassa materialististen uskomusten kanssa, joihin tiede edelleen nojaa. Tämä alusta esittelee periaatteita ja ilmiöitä, jotka viestivät, että fyysinen todellisuus edustaa vain pientä osaa kokonaisuudesta, josta olemme kotoisin ja jossa kaiken aikaa elämme. 

Alla on video- ja muuta materiaalia riittävän kyvykkäille ja kiinnostuneille. 

Yhteydenottolomake löytyy tästä.


* * * Jukka Kaisla * * *

Osa 1: Jakso 1: Vapaa tahto Youtube (2023) Mitä vapaa tahto tarkoittaa

Osa 1: Jakso 2: Itseksi tuleminen Youtube (2023) Kuinka tullaan omaksi itseksi

Osa 1: Jakso 3: Todellisuuden luonne Youtube (2023) Keitä olemme ja miksi olemme täällä?

Osa 1: Jakso 4: Itsen evoluutio Youtube (2023) Itsemme moniulotteinen evoluutio

Osa 2: Jakso 1: Fyysisen ulottuvuuden tuolla puolen Youtube (2023) Osa 2 alustaa syvemmän ymmärryksen moniulotteiseen tietoisuuteemme

Osa 2: Jakso 2: Energiakehon ulottuvuus Youtube (2023) Energiakeho on ensimmäinen ei-fyysinen ulottuvuus ja portti muihin hienojakoisempiin ulottuvuuksiin

Osa 2: Jakso 3: Tutkimusmatkan ja kommunikoinnin aloittaminen Youtube (2023) Erilaiset esteet ja haasteet kuuluvat matkan luonteeseen ja ovat meidän parhaaksemme asetettuja

Osa 2: Jakso 4: Kuoleman jälkeinen todellisuus Youtube (2023) Tiedostamaton elämä johtaa saman tietämättömyyden jatkumiseen myös kuoleman jälkeen

Osa 2: Jakso 5: Moniulotteisuuden merkitys Youtube (2023) Traditiot perustuvat yksiulotteiseen käsitykseen tietoisuudesta

Osa 2: Jakso 6: Matkan tarkoitus Youtube (2023) Osan 2 päätösjakso: miksi olemme täällä ja mikä on tehtävämme täällä?

Osa 3: Jakso 1: Kohti uutta maailmaa Youtube (2023) Kolmas osa vie kuulijan syvemmälle moniulotteiseen todellisuuteen ja osoittaa kuinka kykenemme saavuttamaan täydellisen harmonian universumin kanssa. Ensimmäinen jakso esittelee tarkemman käsitteellisen jaottelun perusteet.

Osa 3: Jakso 2: Kaikki on energiaa ja sen värähtelytaajuuksia Youtube (2023) Monet tunnistavat, että maailmankaikkeus on energiaa, mutta unohtavat että me itse olemme osa maailmankaikkeutta. Tämä jakso käsittelee energiaa ja sen värähtelytaajuksia ja esittelee työvaiheet, joiden avulla ihmisaspektimme kykenee löytämään tiensä takaisin.

Osa 3: Jakso 3: Kokonaisuuden hahmottaminen Youtube (2023) Epämiellyttäviltä vaikuttavien olosuhteiden ymmärtäminen oman tietoisen suunnittelumme tuloksina vapauttaa meidät välittömästi kärsimyksestä, jota olemme täysin aiheetta kantaneet. Tämän ja maailmankaikkeuden perussääntöjen ymmärtämisellä on keskeinen merkitys taipaleemme edistymiseen. Olemme täällä vain oppiaksemme kokemuksistamme.

Osa 3: Jakso 4: Kohti uutta tietoisuutta Youtube (2023) Tieteen tarjoamat käsitykset koskien tietoisuuttamme perustuvat uskomuksiin, jotka ovat sekä puutteellisia että harhaanjohtavia. Ne ruokkivat rajoittuneita uskomuksia eivätkä vastaa empiirisen todellisuuden luonnetta. Tässä jaksossa esitellään alustavasti moniulotteisen tietoisuuden rakennetta ihmisaspektin näkökulmasta.

Osa 3: Jakso 5: Unitietoisuuden luonne Youtube (2023) Nukkuessamme olemme hereillä ja valveilla ollessamme olemme unessa. Unitietoisuus on portti moniulotteiseen tietoisuuteemme, joka ylittää kaikki fyysiset rajoitteet.

Osa 3: Jakso 6: Elämää vallan keskiössä Youtube (2023) Psykologia ja tiede laajemminkin ruokkivat uskomusta voimattomasta ihmisestä, joka on olosuhteiden heiteltävänä. Rajoittavat uskomukset pitävät ihmispolon otteessaan, josta on vaikea irtautua, sillä kiinnipitävyys on uskomusten perusluonne. Tietoisuutemme on tämän kaiken vastakohta ja vastavoima, jonka avulla ihmisaspektimme kykenee vapautumaan ja löytämään tehtävänsä täällä.

Osa 4: Jakso 1: Universumi I Youtube (2023) Osa neljä tarkentaa jälleen tietoisuutemme tarkastelua ja nostaa esiin erilaisia tekniikoita, jotka auttavat matkanteossa. Ensimmäinen jakso esittelee universumin keskeisiä periaatteita.

Osa: 4 Jakso 2: Häivetodellisuus Youtube (2023) Tarkentuuko meidän käsityksemme todellisuudesta tieteen avulla ja kykeneekö tiede ratkaisemaan meidän ongelmamme täällä?

Osa 4: Jakso 3: Työskentelyä egon kanssa: Intuitio Youtube (2023) Intuitio on moniulotteisen tietoisuutemme keskeisin väylä alkuperäiseen lähteeseemme kehossa ollessamme. Sen merkitystä ei yleisesti ymmärretä, mutta harjaantuminen siinä avaa pääsyn myös muihin tietoisuuden ulottuvuuksiin.

Osa 4: Jakso 4: Kuinka kohdata kaikki mitä vastaan tulee Youtube (2023) Moniulotteisen tietoisuuden ymmärtäminen auttaa määrittelemään, kuinka parhaiten edistämmme omaa opintomatkaamme. Monet uskomukset koskien tietoisuuden harjoittamista kaipaavat uudelleen arviointia.

Osa 4: Jakso 5: Suunnitelman mukainen elämä Youtube (2023) Mistä tietää seuraammeko alkuperäistä suunnitelmaamme?

Osa 4: Jakso 6: Tekoäly ja tietoisuus Youtube (2023) Onko tekoäly tietoinen ja jos on, niin minkälainen tietoisuus sillä on?

Osa 5: Jakso 1: Näkymätön muutos Youtube (2023) Muutokset tietoisuudessa tapahtuvat usein meiltä itseltämme salaa. Meillä on kuitenkin merkittävästi laajemmat ja suuremmat voimavarat käytettävissämme, mikäli vain opimme niiden toimintamekanismeja.

Osa 5: Jakso 2: Terveys Youtube (2023) Kuinka terveys ja sairaudet toimivat universumissa? Mitä ne ovat ja kuinka ylläpitää hyvää terveyttä?

Osa 5: Jakso 3: Menestys Youtube (2024) Kuinka menestystä ymmärretään ja mikä sen todellinen tarkoitus oikein on?

Osa 5: Jakso 4: Manifestointi: Kuinka universumi ilmentää itseään Youtube (2024) Kuinka manifestointi toimii universumissa ja mitä se edellyttää meiltä?

Osa 5: Jakso 5: Korkein tietoisuus Youtube (2024) Kuinka integroidumme Korkeimpaan tietoisuuteemme?

Osa 5: Jakso 6: Sisäinen auktoriteetti Youtube (2024) Mitä on olla suvereeni tietoisuus?

Osa 5: Jakso 7: Elämä ilman egoa Youtube (2024) Tämä jakso esittelee neljä mittaria, jotka auttavat erottelussa egon ja korkeimman tietoisuuden välillä.

Jos haluat oppia kuinka merkittävä tekijä korkein tietoisuutesi on ja kuinka loputtoman moniulotteinen todellisuus on, tutustu Tara Egipton youtube-kanavaan ja hänen poikkeukselliseen kyvykkyyteen välittää tietoa eri tasoisten tietoisuuksien välillä. Linkki Taran kanavaan löytyy tästä alapuolelta.


* * * Seth * * *
Jane Roberts

Seth on ei-fyysinen tietoisuus, joka saneli laajoja materiaaleja 1960-80 luvuilla Jane Robertsin kautta.

Sethin välittämä laaja-alainen ymmärrys universumin rakenteesta ja meidän roolistamme mittaa lukijan tietoisuuden kehitysvaihetta. Sethin materiaali on eräs merkittävimmistä kokonaisuuksista, joka käsittelee moniulotteisen tietoisuuden luonnetta.

Sethin sanelema materiaali jakautuu kolmeen kirjasarjaan:
Seth Books: 12 kirjaa (2 kaksiosaista)
The Early Sessions: 9 kirjaa
The Personal Sessions: 7 kirjaa

Kannattaa ehkä aloittaa Seth Books -sarjalla, joista ensimmäisen linkki tässä:

Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul


* * * Tara Egipto * * *

Tara on poikkeuksellinen kanavoija ja hänen Youtube-kanavansa videot auttavat kuulijoita ymmärtämään, kuinka loputtoman luovassa ja moniulotteisessa multiversumissa me kaiken aikaa elämme. Hän kykenee välittämään kovin erilaisten tietoisuuksien kommunikaatiota vääristämättömästi ja hänen laaja-alaisuutensa auttaa ihmiskuntaa paremmin ymmärtämään eri tietoisuuksien keskinäistä riippuvuussuhdetta.

Tässä on linkki Taran kanavointiin keskittyvään sarjaan (hänellä on toki myös paljon muuta kanavallaan). Koska osa teemoista ovat kohtalaisen vaativia, ehdotan aloittamista jaksosta: Ep. 71, joka kommunikoi Jeesuksen korkeimman tietoisuuden kanssa: Channeling Series


copyright Jukka Kaisla