Moniulotteinen todellisuus

Valtaosa ihmisistä olettaa fyysisen todellisuuden edustavan kaikkea mitä on olemassa. Tämä koskee myös pääosaa tutkijoista. Todellisuus ei kuitenkaan pysy paikoillaan ja viimeisten viiden vuosikymmenen aikana empiiristä näyttöä on kumuloitunut ilmiöistä, jotka ovat ristiriidassa materialististen uskomusten kanssa, joihin tiede edelleen nojaa. Tämä alusta esittelee periaatteita ja ilmiöitä, jotka viestivät, että fyysinen todellisuus edustaa vain pientä osaa kokonaisuudesta, josta olemme kotoisin ja jossa kaiken aikaa toimimme. 

Alla on video- ja muuta materiaalia riittävän kyvykkäille ja kiinnostuneille. 

Minuun saa yhteyden tästä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: moniulotteinen@jukkakaisla.fi


* * * Jukka Kaisla * * *

Osa 1: Jakso 1: Vapaa tahto Youtube (2023) Mitä vapaa tahto tarkoittaa

Osa 1: Jakso 2: Itseksi tuleminen Youtube (2023) Kuinka tullaan omaksi itseksi

Osa 1: Jakso 3: Todellisuuden luonne Youtube (2023) Keitä olemme ja miksi olemme täällä?

Osa 1: Jakso 4: Itsen evoluutio Youtube (2023) Itsemme moniulotteinen evoluutio

Osa 2: Jakso 1: Fyysisen ulottuvuuden tuolla puolen Youtube (2023) Osa 2 alustaa syvemmän ymmärryksen moniulotteiseen tietoisuuteemme

Osa 2: Jakso 2: Energiakehon ulottuvuus Youtube (2023) Energiakeho on ensimmäinen ei-fyysinen ulottuvuus ja portti muihin hienojakoisempiin ulottuvuuksiin

Osa 2: Jakso 3: Tutkimusmatkan ja kommunikoinnin aloittaminen Youtube (2023) Erilaiset esteet ja haasteet kuuluvat matkan luonteeseen ja ovat meidän parhaaksemme asetettuja

Osa 2: Jakso 4: Kuoleman jälkeinen todellisuus Youtube (2023) Tiedostamaton elämä johtaa saman tietämättömyyden jatkumiseen myös kuoleman jälkeen

Osa 2: Jakso 5: Moniulotteisuuden merkitys Youtube (2023) Traditiot perustuvat yksiulotteiseen käsitykseen tietoisuudesta

Osa 2: Jakso 6: Matkan tarkoitus Youtube (2023) Osan 2 päätösjakso: miksi olemme täällä ja mikä on tehtävämme täällä?

Osa 3: Jakso 1: Kohti uutta maailmaa Youtube (2023) Kolmas osa vie kuulijan syvemmälle moniulotteiseen todellisuuteen ja osoittaa kuinka kykenemme saavuttamaan täydellisen harmonian universumin kanssa. Ensimmäinen jakso esittelee tarkemman käsitteellisen jaottelun perusteet.

Osa 3: Jakso 2: Kaikki on energiaa ja sen värähtelytaajuuksia Youtube (2023) Monet tunnistavat, että maailmankaikkeus on energiaa, mutta unohtavat että me itse olemme osa maailmankaikkeutta. Tämä jakso käsittelee energiaa ja sen värähtelytaajuksia ja esittelee työvaiheet, joiden avulla ihmisaspektimme kykenee löytämään tiensä takaisin.

Osa 3: Jakso 3: Kokonaisuuden hahmottaminen Youtube (2023) Epämiellyttäviltä vaikuttavien olosuhteiden ymmärtäminen oman tietoisen suunnittelumme tuloksina vapauttaa meidät välittömästi kärsimyksestä, jota olemme täysin aiheetta kantaneet. Tämän ja maailmankaikkeuden perussääntöjen ymmärtämisellä on keskeinen merkitys taipaleemme edistymiseen. Olemme täällä vain oppiaksemme kokemuksistamme.

Osa 3: Jakso 4: Kohti uutta tietoisuutta Youtube (2023) Tieteen tarjoamat käsitykset koskien tietoisuuttamme perustuvat uskomuksiin, jotka ovat sekä puutteellisia että harhaanjohtavia. Ne ruokkivat rajoittuneita uskomuksia eivätkä vastaa empiirisen todellisuuden luonnetta. Tässä jaksossa esitellään alustavasti moniulotteisen tietoisuuden rakennetta ihmisaspektin näkökulmasta.

Osa 3: Jakso 5: Unitietoisuuden luonne Youtube (2023) Nukkuessamme olemme hereillä ja valveilla ollessamme olemme unessa. Unitietoisuus on portti moniulotteiseen tietoisuuteemme, joka ylittää kaikki fyysiset rajoitteet.

Osa 3: Jakso 6: Elämää vallan keskiössä Youtube (2023) Psykologia ja tiede laajemminkin ruokkivat uskomusta voimattomasta ihmisestä, joka on olosuhteiden heiteltävänä. Rajoittavat uskomukset pitävät ihmispolon otteessaan, josta on vaikea irtautua, sillä kiinnipitävyys on uskomusten perusluonne. Tietoisuutemme on tämän kaiken vastakohta ja vastavoima, jonka avulla ihmisaspektimme kykenee vapautumaan ja löytämään tehtävänsä täällä.

Osa 4: Jakso 1: Universumi I Youtube (2023) Osa neljä tarkentaa jälleen tietoisuutemme tarkastelua ja nostaa esiin erilaisia tekniikoita, jotka auttavat matkanteossa. Ensimmäinen jakso esittelee universumin keskeisiä periaatteita.

Osa: 4 Jakso 2: Häivetodellisuus Youtube (2023) Tarkentuuko meidän käsityksemme todellisuudesta tieteen avulla ja kykeneekö tiede ratkaisemaan meidän ongelmamme täällä?

Osa 4: Jakso 3: Työskentelyä egon kanssa: Intuitio Youtube (2023) Intuitio on moniulotteisen tietoisuutemme keskeisin väylä alkuperäiseen lähteeseemme kehossa ollessamme. Sen merkitystä ei yleisesti ymmärretä, mutta harjaantuminen siinä avaa pääsyn myös muihin tietoisuuden ulottuvuuksiin.

Osa 4: Jakso 4: Kuinka kohdata kaikki mitä vastaan tulee Youtube (2023) Moniulotteisen tietoisuuden ymmärtäminen auttaa määrittelemään, kuinka parhaiten edistämmme omaa opintomatkaamme. Monet uskomukset koskien tietoisuuden harjoittamista kaipaavat uudelleen arviointia.

Osa 4: Jakso 5: Suunnitelman mukainen elämä Youtube (2023) Mistä tietää seuraammeko alkuperäistä suunnitelmaamme?


* * * Rob Schwartz: Prebirth planning * * *

Rob Schwartzin kirjat keskittyvät ennen syntymää tapahtuvaan suunnitteluun. Robin tutkimukset osoittavat osaltaan, etteivät merkittävät tapahtumat elämässämme ja olosuhteet, joihin synnymme ole sattumavaraisia, vaan huolellisen suunnittelun tulosta, jonka pääarkkitehtejä olemme me itse.

1. Your Soul's Plan: Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born

2. Your Soul's Gift: The Healing Power of the Life You Planned Before You Were Born

3. Your Soul's Love: Living the Love You Planned Before You Were Born


* * * William Buhlman * * *

William Buhlman on yksi uranuurtajista kehosta irtautumisen tekniikoissa. Nämä tekniikat auttavat ymmärtämään meidän rajatonta kykyämme toimia universumissa ja saada tietoa ylitse kaikkien uskomustemme.


Higher Self Now!: Accelerating Your Spiritual Evolution

Adventures Beyond the Body: How to Experience Out-of-Body Travel: Proving Your Immortality Through Out-of-Body Travel

The Secret of the Soul: Using Out-of-Body Experiences to Understand Our True Nature

Adventures in the Afterlife


* * * Jurgen Ziewe * * *

Jurgen Ziewen matkanteko universumissa ja tekniikat poikkeavat osin Buhlmanin käyttämistä ja auttavat meitä ymmärtämään, kuinka monipuolisesti kykenemme toimimaan. Mikään ei ole sinulle mahdotonta, mikäli uskomuksesi eivät ole esteenä.

Jurgen Ziewen kotisivu: The Multidimensional Mancopyright Jukka Kaisla